Psicologia

La psicologia és la disciplina que s’encarrega de l’estudi i tractament dels processos mentals i conductuals de les persones.

La professional que duu a terme el tractament és la psicòloga general sanitària, ja que és qui disposa de les eines i competències professionals adequades per a realitzar les avaluacions, els diagnòstics i les intervencions psicològiques.

El nostre servei es divideix en les següents àrees:

Atenció precoç
(de 0 a 6 a)

Es basa en la prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica dels trastorns o retards en diferents àrees del desenvolupament. 

Psicologia infanto-juvenil
(de 6 a 18 anys)

Es centra tant en dificultats emocionals com d’aprenentatge i desenvolupament des de la infància fins a l’edat adulta. És el període on s’estableixen les bases que formaran la personalitat adulta.

Psicologia d’adults
(a partir dels 18 anys)

Tracta la conducta i processos mentals en l’edat adulta, centrant-se en els processos cognitius, afectius i conductuals.

Els nostres àmbits d’actuació es situen en les següents especialitats:

 

  • Trastorns emocionals (depressió, ansietat, processos de dol, pors…)
  • Alteracions del son i control d’esfínters en infants.
  • Problemes conductuals en l’àmbit familiar o escolar (TDAH, trastorns de conducta…)
  • Dificultats de relació social (baixes habilitats socials, TEA, síndrome d’Asperger…)
  • Alteracions relacionades amb els trastorns de la comunicació i/o de l’aprenentatge (dislèxia, disfèmia…)
  • Trastorns del neurodesenvolupament
  • Trastorns de la conducta alimentària (TCA)
  • Tractament de les dificultats derivades de baixes o altes capacitats
  • Acompanyament de pares i mares en la criança dels seus fills
  • Processos de deteriorament cognitiu (envelliment, demències, Alzheimer, ELA…)
Vols contactar amb nosaltres?