Avaluació i diagnòstic

Al Centre Guixà realitzem avaluacions i diagnòstics tant d’aprenentatges (dislèxia, disgrafia, discalcúlia…)  com lingüístics (TDL/TEL, retard de parla, retard de llenguatge…) i emocionals.

El procés diagnòstic es basa en realitzar una primera visita on ens coneixem, ens expliqueu el cas i fem una valoració inicial. A partir d’aquesta primera entrevista, i si és necessari, iniciem el procés diagnòstic. Aquest procés es basa en, primer de tot, seleccionar les proves necessàries per a cada cas, ja que no tots els infants ni totes les patologies requereixen les mateixes proves diagnòstiques. Un cop iniciem la valoració ens anem adaptant a les necessitats de l’infant i de la família, tenint en compte sempre el centre escolar i tots els professionals que intervenen amb l’infant. Un cop finalitzat el procés diagnòstic i realitzat l’informe fem una sessió de devolució i explicació d’aquest a la família. Per a nosaltres és molt important resoldre tots els vostres dubtes i ser un espai empàtic, de proximitat i escolta. Finalitzada la devolució, i sempre que la família estigui d’acord, ens coordinem amb l’escola per tal d’explicar els resultats obtinguts, facilitar pautes i adaptacions per a l’aula i resoldre tots els dubtes que sorgeixin.

A vegades, però, no és necessari realitzar un procés diagnòstic complert ja que, amb una primera visita inicial, ja podem elaborar una proposta d’intervenció adaptada, que pot passar tant per iniciar un procés d’intervenció com quedar-se en facilitar unes pautes específiques i acompanyament i orientació familiar.

Sabem que cada cas és un món i que no hi ha dos infants iguals! Per aquesta raó si teniu qualsevol dubte o voleu assessorament sobre com funcionaria en el vostre cas no dubteu en consultar-nos, estarem encantats d’atendre-us!

Vols contactar amb nosaltres?