Logopèdia

La logopeda és la professional encarregada de realitzar la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les dificultats relacionades amb els trastorns de la comunicació, parla, llenguatge (oral i escrit), veu, deglució, audició i les funcions orals no verbals.

Les nostres àrees d’intervenció són:

ATENCIÓ PRECOÇ

Es basa en la prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica dels trastorns o dificultats del neurodesenvolupament en infants de 0 a 6 anys.

· TEA
· Retard de parla
· Retard del llenguatge
· Disfèmia (quequesa)

APRENENTATGES

· Dislèxia, disortografia i disgrafia
· TDA/H
· Discalcúlia
· Discapacitat intel·lectual
· Dificultats en l’aprenentatge

VEU I AUDICIÓ

· Disfonies funcionals (nòduls, pòlips, inflamació, edemes…)
· Disfonies congènites (quists, vergetures, sulcus…)
· Tractaments pre i post cirurgia
· Canvis d’origen hormonal (feminització i masculinització de la veu)

TERÀPIA MIOFUNCIONAL

· Deglució atípica o adaptada
· Respiració oral
· SAOS (síndrome de l’apnea obstructiva de la son)
· Dislàlies
· Fissures labiopalatines
· Paràlisis facial
· Malformacions
· Alteracions en retard cognitiu, Síndrome de Down, paràlisis cerebral…

NEUROLOGOPÈDIA

· TDL (trastorns del desenvolupament del llenguatge o TEL)
· Trastorns degeneratius com ELA, Esclerosis múltiple, Parkinson…
· Seqüeles post Accident Cerebro Vascular (ACV) o Traumatismes Cranioencefàlics (TCE)
· Disàrtries
· Afàsies

ONCOLOGIA

Dins d’aquest camp treballem principalment amb pacients de càncer de cap i coll de forma multidisciplinar. Ajudem tant a pacients amb una extirpació total o parcial de laringe a recuperar la veu i/o la deglució com a pacients amb glossotomies o extirpacions de maxil·lar a tractar les complicacions derivades (deglució, parla, sialorrea…).

· Laringectomitzats
· Veu esofàgica
· Pròtesis fonatòria
· Sialorrea
· Glossectomia

La durada de les sessions i la freqüència és un criteri terapèutic. Normalment la durada de les sessions és de 30 o 45 minuts.

Vols contactar amb nosaltres?